SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
Standard Class E Single Dance (Quickstep) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
8
8
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
32
32
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
50
50
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
59
59
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6
70
70
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer