SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
8
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
17
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
18
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
26
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
27
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
28
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer