SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer