SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16:25 น.
สนาม สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer