SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17:10 น.
สนาม สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer