SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2204
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
4912
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
4
5607
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
4206
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
3313
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
4107
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer