SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
3909
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
4307
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
6009
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
5
2804
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6
4704
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
0711
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer