SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
4902
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
3
1724
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
3309
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
0710
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
3910
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
0530
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer