SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
0805
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
2507
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
4
6007
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
5
5206
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
0504
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
7
2010
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer