SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
0814
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
1602
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
4
0613
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
6037
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
2205
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
1739
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
5517
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer