SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2307
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
0815
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
1311
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5
1601
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
6
0214
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7
5303
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer