SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2303
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
3301
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
4004
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
0103
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
5904
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
2408
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
7
4309
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8
4806
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer