SAT GRS
รายการ กรีฑา 
พุ่งแหลน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
3312
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
0220
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
1313
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4
2208
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
0325
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6
3913
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
1312
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer