SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
4701
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
6013
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
3
0301
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4
4502
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
5
4905
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
6
1715
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
0204
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8
3306
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer