SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 18:20 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2804
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
2507
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
3
6009
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
4
0504
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
5
6007
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
0503
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
7
0711
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
3309
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer