SAT GRS
รายการ บาสเกตบอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
15
99
13
69
16
9
10
14
11
8
3
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
29
14
9
98
59
7
12
26
41
8
11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer