SAT GRS
รายการ บาสเกตบอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
14
4
11
9
8
10
26
69
6
7
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
56
4
5
12
7
23
11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer