SAT GRS
รายการ บาสเกตบอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
10
18
11
15
14
6
8
13
5
9
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
93
11
96
6
30
23
29
14
5
9
2
7
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer