SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
ทีมหญิง วันที่ 1  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนาม สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer