SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
15
14
10
11
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
2
3
1
4
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer