SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบสอง  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
17
5
22
8
7
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
8
6
10
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer