SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบสอง  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
5
4
1
6
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2
2
10
11
9
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer