SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบสอง  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
4
3
5
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
7
2
11
9
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer