SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - หญิง รอบสอง  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
10
2
11
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
7
4
9
1
19
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer