SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ทีมเดี่ยว - หญิง รอบสอง  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
12
6
7
5
11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
7
5
11
12
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer