SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายคู่ รอบแรก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10:15 น.
สนาม หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer