SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงคู่ รอบแรก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10:15 น.
สนาม หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer