SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงคู่ รอบแรก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 11:55 น.
สนาม หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer