SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ชายคู่ รอบสอง  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
7
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
1
10
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer