SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ชายคู่ รอบสอง  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
4
8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
4
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer