SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ชายคู่ รอบสาม  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
3
7
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
2
4
6
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer