SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ชายคู่ รอบสาม  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
10
9
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2
12
15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer