SAT GRS
รายการ เซปักตะกร้อ 
ชายคู่ รอบสาม  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
7
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
3
4
2
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer