SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer