SAT GRS
รายการ ดาบไทย 
ดาบสองมือ บุคคล ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
red
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer