SAT GRS
รายการ ดาบไทย 
ดาบสองมือ บุคคล ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer