SAT GRS
รายการ ดาบไทย 
ดาบสองมือ บุคคล หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2
red
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer