SAT GRS
รายการ ดาบไทย 
ดาบสองมือ บุคคล ชาย รอบสอง  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
red
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer