SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0321
ปานวาศ  กิมสร้าง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
55.60
Gold
1
1
สถาบันการพลศึกษา
6039
มิ่งกมล  คุ้มผล
สถาบันการพลศึกษา
48.67
Silver
2
2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0213
นงนภัส  ปัญญายิ่ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
39.56
Bronze
3
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0611
นันธิชา  แก้วสกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33.89
4
3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2109
ณัฎฐวิตรา  ใจต๊ะเสน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30.90
5
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
4921
สุวิสาข์  ขวัญทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
29.42
6
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4609
อรณี  จันลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
ไม่เข้าแข่งขัน
7
   


                    ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer