SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0309
ปรัชญา  เทพรักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15.64
Gold
1
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1305
วสันต์  คำมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14.57
Silver
2
3
สถาบันการพลศึกษา
6003
ชัยยา  สุขขา
สถาบันการพลศึกษา
14.28
Bronze
3
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3701
กรินภพ  ทาหนองเภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14.08
4
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0707
ธนวัฒน์  เมคา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพ้ฟาล์ว
5
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1709
ธนกร  ทองพรหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพ้ฟาล์ว
6
8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1705
ชญานิน  แก้ววีระสิงห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพ้ฟาล์ว
7
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5603
เจษฎากร  อุตสาหะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แพ้ฟาล์ว
8
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2901
เมธิชัย  ใจมาเชื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แพ้ฟาล์ว
9
5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2512
วันเฉลิม  ชาคำจันทร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
แพ้ฟาล์ว
10
   


                    ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer