SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15:45 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
4904
ภัทรพงศ์  หนูมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
00:04:09.91
Gold
1
7
0705
ธีรพงศธร  ยะนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:04:11.59
Silver
2
5
6029
อิทธิพล  โคตรชา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:04:13.21
Bronze
3
6
0505
ยุทธศิลป์  มีคล้าย
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
00:04:14.92
4
8
5801
Julius  Mutai
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
00:04:17.98
5
9
6020
วัชระพงษ์  คำภานุช
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:04:18.48
6
4
0910
อามีน  แดสา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:04:20.11
7
11
2801
เชาวรัตน์  วิวิจชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
00:04:20.12
8
2
4501
รชต  แวรอนชักตี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
00:04:21.29
9
10
4106
อาทิตย์ธา  วีระธรรมวาทิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
00:04:32.24
10
12
1308
อนุชา  พันท้วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:04:34.41
11
1
3906
พงศ์พันธ์  ติ๊บลังกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
DNF
-
 
 


 
     
     
     
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer