SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16:05 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
4
1314
ภัทราภรณ์  มะลิลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:26:18.11
Gold
1
9
6035
นิรมล  ไกรวงค์
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:28:54.95
Silver
2
2
3007
อุบลวรรณ  อนุรักษ์พงพี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
00:29:16.34
Bronze
3
7
3210
เกตุวดี  พุทจิระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
00:31:26.34
4
1
3211
กุหลาบ  ผาภูมิชโลธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
00:32:08.30
5
10
4922
เสาวนีย์  เนาว์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
00:32:35.07
6
6
4918
สุดารัตน์  ยสราโม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
00:32:44.83
7
12
0614
อัจฉราวรรณ  พรมชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:33:53.26
8
8
1744
อัจฉราภรณ์  ศรีภิรมย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:34:07.64
9
5
5516
วริศรา  เวียนสาว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:35:09.87
10
3
5606
นงนภัส  นามวิเศษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
00:37:06.90
11
11
5102
ลินดา  จันทะชิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-
DNS
-
 
 


 
     
     
     
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer