SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
14
0314
ณัฐวัฒน์  อินนุ่ม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:32:54.03
Gold
1
6
0313
ณัฐวุฒิ  อินนุ่ม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:32:55.19
Silver
2
15
5801
Julius  Mutai
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
00:34:46.88
Bronze
3
3
6008
ธนพล  รัตนพลแสน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:35:18.70
4
21
4910
เอกลักษณ์  จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
00:35:46.00
5
16
5604
วิศรุต  กันทะวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
00:37:09.05
6
11
4203
พงษ์สิทธิ์  ชินพะวอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
00:39:38.35
7
10
5401
ดาเนียล  มะแซ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:40:40.46
8
12
4305
พงษ์พันธ์  มุขรัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
00:41:15.37
9
18
3602
ปฐม  ศรีต้มภวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
00:41:21.44
10
20
1201
กิตติพัฒน์  คำแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:41:59.33
11
4
4801
จตุรวิทย์  คงมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
00:44:50.17
12
5
2106
ปรัชญา  โสมาเกตุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
DNF
-
1
1103
นิติ   โพธิ์ใบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
DNF
-
2
5004
ยศพนธ์  สุดใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
DNF
-
7
2703
นพนนท์  ทรรทรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-
DNF
-
8
3004
สุขชัย  ปัญญาวรลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-
DNF
-
9
1106
 เศรษฐพงศ์   ศิลวิรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
DNF
-
19
5902
ทัศน์พล  สังเกตุ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
DNF
-
13
5003
ยศนนท์  สุดใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
DNF
-
17
3801
เปารัตน์  เปาริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-
DNF
-
 
 


 
     
     
     
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer