SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 18:15 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
0328
สุชาดา  มีศรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:14.06
Gold
1
5
1310
นัทตะวัน  ดาวันดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:00:14.48
Silver
2
4
6038
พัชราภรณ์  จงไกรจักร
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:15.27
Bronze
3
7
1740
ศรุตตา  อนันต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:15.66
4
6
2012
พัชราภรณ์  แซ่เจี้ย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:17.08
5
1
2203
ชาลิสา  จันทร์จำปา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:18.09
6
2
2015
อินทิรา  ม่วงศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:20.40
7
8
5510
ธนพร  บุญนาค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
DNF
-
 
 


 
     
     
     
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer