SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 18:35 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
7
0318
Anousone  Xagsa
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:14.26
Gold
1
4
1721
อภิสิทธิ์  พวงลำใย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:14.34
Silver
2
3
0206
ปริญญา  มูลเอก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
00:00:14.38
Bronze
3
5
6017
ภานุวัฒน์  ขวัญยืน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:14.49
4
2
4602
วรวุฒิ  สุขทำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
00:00:15.32
5
6
2503
ชัยพันธุ์  ลับแล
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
00:00:16.16
6
8
4807
วิทยาธร  อนันติ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
00:00:16.47
7
1
5211
สหรัฐ  วรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
00:00:17.82
8
 
 


 
     
     
     
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer