SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19:10 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
3
0217
ศุภานิช  พูลเกิด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
00:00:56.21
Gold
1
6
4916
รัชดา  ตาหลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
00:00:56.38
Silver
2
5
5213
จุฑารัตน์  เถนนิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
00:00:57.24
Bronze
3
4
6041
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:58.44
4
8
4915
มลธิตา  สมบัติชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
00:00:59.92
5
2
1311
ปานทิพย์  รู้เจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:01:01.75
6
7
3316
นัตตยาพร  ธะนูรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:01:02.18
7
1
2206
ภัทราพร  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:04.58
8
 
 


 
     
     
     
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer