SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19:30 น.
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
5
0315
จิรายุ  ปลีนารัมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:47.37
Gold
1
4
1707
ณัฐพงษ์  คงกระพัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:47.42
Silver
2
6
6015
พิชยะ  สุนทรท้วม
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:48.37
Bronze
3
8
4905
ภานุวัฒน์  บุญเฟื่องฟู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
00:00:48.81
4
3
6024
เศรษฐวิทย์  วินิชวงค์
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:49.14
5
7
3304
ณัฐดนัย  พลเยี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:00:49.30
6
2
2804
ธีรไนย  รินลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
00:00:50.82
7
1
0601
ชโลทร  นุ้ยศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:50.85
8
 
 


 
     
     
     
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer