SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมชาย  สายบน
รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม เทศบาลวารินชำราบ
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
2

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
12
19
0
0
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
12
08
0
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
16
21
0
0
58
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1
19
21
17
0
0
57
-
คู่มือ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0
12
18
0
0
0
30
-
เดี่ยวมือ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
22
21
0
0
0
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0
20
13
0
0
0
33
-รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 กิตติธัช  เชยกลิ่นเทศ
เดี่ยวมือ 1
 รัชชานนท์  ล้วนศิริ
เดี่ยวมือ 2
 สิรวิชญ์  สุหฤทธิดำรง
คู่มือ 1
 กรวี  พิกุลงาม
คู่มือ 1
 พีรณัฐ  บุญทัน
คู่มือ 2
 ณัฐพัฒน์  ตฤณขจี
คู่มือ 2
 พีรณัฐ  บุญทัน
เดี่ยวมือ 3
 วีรภัทร  ภาคจรุง
เดี่ยวมือ 1
 อดุลรัชต์  นามกูล
เดี่ยวมือ 2
 ภาภูมิ  พึ่งโพธิ์
คู่มือ 1
 ณัฐธเนศ  จีนรอด
คู่มือ 1
 วีรภัทร  ภาคจรุง
คู่มือ 2
 อดุลรัชต์  นามกูล
คู่มือ 2
 ภานุวัฒน์  ศรีมันตะ
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer