SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีมชาย  ไม่ระบุ
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม เทศบาลวารินชำราบ
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
VS
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
17
17
0
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
06
12
0
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
21
15
14
0
0
50
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
17
21
21
0
0
59
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
0
0
0
0
0
0
-
เดี่ยวมือ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
0
0
0
0
0
0
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 ณัฐดนัย  เอื้อกูลวราวัตร
เดี่ยวมือ 1
 ชินดนัย  ลาภศิริกุล
เดี่ยวมือ 2
 วชิรวิทย์  โสทน
คู่มือ 1
 สุภัค  จอมเกาะ
คู่มือ 1
 เมฆ  ณรงค์ฤทธิ์
คู่มือ 2
 ณัฐดนัย  เอื้อกูลวราวัตร
คู่มือ 2
 เมฆ  ณรงค์ฤทธิ์
เดี่ยวมือ 3
 รุษฐนภัค  อูปทอง
เดี่ยวมือ 1
 ชัชฤทธิ์  เยาวนิช
เดี่ยวมือ 2
 รุษฐนภัค  อูปทอง
คู่มือ 1
 วริทธิ์  สารพัฒน์
คู่มือ 1
 นันทกานต์  ยอดไพสง
คู่มือ 2
 สมัชชา  โตวรรณเกษม
คู่มือ 2
 นันทกานต์  ยอดไพสง
เดี่ยวมือ 3
Sponcer
Sponcer