SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 47
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37
 
 
Remark :
24
พิชชามญธุ์  ภูมิภาค
4
นารา  ตรีวรกุลวิวัฒน์
11
ณัฐกานต์  เป็นต้น
15
พรรณิดา  อาจศรี
9
อุทิกา  รัตติเจษฎา
5
กรกนก  คำผุย
74
ธนพร  สุทธากิจพันธ์
93
ปลายฝัน  นาวีพัฒนา
97
จัญจุรา  กันทะเรศ
34
แพรวพลอย  พิมพ์แน่น
13
ณัฐณิชา  กลางวงค์
8
กรองกาญจน์  ปานบ้านแพ้ว
53
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
Remark :
29
รวิสรา  โพธิ์ดี
69
จุฑามาศ  โนคำ
8
ลักขณา  คำแก่นแก้ว
12
ญาณิศา  อุตรา
9
พิมพ์ณภัส  พลธานี
5
สุธีรา  ดีชื่น
10
นิธิดา  สีหานาวี
6
วรัญญา  แพงน้อย
33
อัจฉสุดา  พจนา
11
กัญญารัตน์   สื่อเกียรติก้อง
13
อัยย์ผกา  พรหมพิไชย
14
สุรัชชา  เงินทองมาก
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
     
     
     
Sponcer
Sponcer